ข่าวสาร และกิจกรรมขององค์กร

credit  by https://www.youtube.com/watch?v=CLybUGSYL74
ข่าวเจาะย่อโลก ประเด็นข่าว 29/4/17 คุณสมควร ฉายศิลปรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการบริษัท ให้สัมภาษณ์ ถึงการยกระดับองค์กร และ วิธีการปรับตัวของแรงงานไทยในยุค Thailand4.0