เลือกภาษา

    มาตรฐานคุณภาพ     ของ SEC


 

Quality system
ระบบการจัดการมาตรฐาน


    บริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด ได้ดำเนินการพัฒนาระบบคุณภาพตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท
และได้พัฒนาและนำระบบการจัดการมาตรฐานเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการผลิต
ให้สินค้ามีคุณภาพ มาตรฐาน และนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้ามาควบคุม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้
แก่พนักงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008,
ISO14001:2004, ISO/TS16949:2009 เพื่อให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัท และได้จัดทำนโยบาย
คุณภาพของบริษัท ซึ่งได้แก่ Q.C.C.E.S ซึ่งประกอบด้วย
      • คุณภาพ (Quality) : การร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในด้านคุณภาพ
      • ลูกค้า (Customer) : สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
      • ความร่วมมือ (Coorperation) : สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
      • สิ่งแวดล้อม (Environment) : ร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในด้านสิ่งแวดล้อม
      • ความปลอดภัย (Safety) : ร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรฐานประเทศไทยในด้านความปลอดภัย

    นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อมขั้นมาเพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพ
แวดล้อม ตามนโยบายบริษัทคือ R.P.R.C ซึ่งประกอบด้วย
      • ข้อกำหนด (Requirement) : ปฏิบัตตามข้อกำหนด
      • มลภาวะ (Pollution) : มุ่งลดมลภาวะ
      • ทรัพยากร (Resource) : ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
      • อย่างต่อเนื่อง (Continuous) : พัฒนาอย่างต่อเนื่อง


ใบรับรองมาตรฐานที่บริษัทได้รับ
ISO 9001:2008 (NAC) Certification
ISO 9001:2008 (UKAS) Certification
ISO9001 (NAC)
ISO/TS16949 : 2009 (IATF) Certification
ISO 14001 : 2004 (UKAS) Certification

แผนดำเนินการคุณภาพ

ได้มาตรฐานการรับรอง ดังนี้:

      • มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 (NAC) ได้รับการรับรองแล้ว ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2010
      • มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 (UKAS) ได้รับการรับรองแล้ว ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2010
      • มาตรฐาน ISO/TS 16949 : 2009 (IATF) ได้รับการรับรองแล้ว ตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2009
      • มาตรฐาน ISO 14001 : 2004 ได้รับการรับรองแล้ว ตั้งแต่ 4 ธันวาคม 2007

 

| หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท |กำลังการผลิตและเครื่องจักร |การผลิต |ผลิตภัณฑ์อ้างอิง |คุณภาพ |สมัครงาน |ติดต่อบริษัท |แผนผังเว็บไซด์
|เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต | ความสามารถของเครื่องจักรสารจากกรรมการผู้จัดการ | ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทโครงสร้างบริษัท
| แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตใน SEC | ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบสำเร็จรูป |ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ |กลุ่มลูกค้าของเรา
VISITORS :
Website counter
Copyrights (c) 2009 Summit Electronic Components Co., Ltd. All rights reserved