เลือกภาษา


        กลุ่มลูกค้าของ
       SEC


              

SEC Customer

ลูกค้า

    จากประสบกาณ์ในการดำเนินธุุรกิจเกี่ยวกับอิเล็๋กทรอนิกส์มากกว่า 20 ปีทำให้เรารู้จัก ลูกค้ามากมายและเรา
มีพันธมิตรในการซื้อวัตถุดิบและออกแบบสินค้า เราทำธุรกิจแบบจริงใจเชื่อถือได้เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและเป็น
ลูกค้า เราตลอดไป ณ ปัจจุบันบริษัทก็ยังเดินหน้าพัฒนาศักยภาพขององค์กร อย่างสม่ำเสมอจึงทำให้ขณะนี้
งานที่เราผลิตส่งให้กับลูกค้านั้นมีคุณภาพและยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ทำให้กลุ่ม
ลูกค้าใหม่ๆ ที่สนใจร่วมดำเนินธุรกิจร่วมกันมีเป็นจำนวนเพิ่มขึ้น

Our Clients


กลุ่มบริษัทและบริษัทที่ร่วมดำเนินธุรกิจ


Familiy group,SEC partners
รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

    หลังจากที่เราให้บริการและผลิตสินค้าให้กับลูกค้านั้น ผลจากการที่เราพัฒนาศักยภาพการผลิตรวมถึงมี
การปรับปรุงคุณภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับรางวัลจากลูกค้า หลายๆ รางวัล นั่นแสดงถึงความ
พึงพอใจในการบริการและคุณภาพของสินค้าที่เราผลิต นอกจากนี้เรายังมีใบรับรองระบบจัดการมาตรฐาน
ISO9001, TS16949, ISO14001 ทำให้ระบบการจัดการของบริษัทมีคุณภาพเพราะฉะนั้นสินค้าที่เราได้
ผลิตออกไปผ่านการตรวจสอบทุกกระบวนการอย่างแน่นอน ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิตจนถึงส่งสินค้า
ให้กับลูกค้า

SEC's Aword
| หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท |กำลังการผลิตและเครื่องจักร |การผลิต |ผลิตภัณฑ์อ้างอิง |คุณภาพ |สมัครงาน |ติดต่อบริษัท |แผนผังเว็บไซด์
|เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต | ความสามารถของเครื่องจักรสารจากกรรมการผู้จัดการ | ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทโครงสร้างบริษัท
| แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตใน SEC | ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบสำเร็จรูป |ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ |กลุ่มลูกค้าของเรา
VISITORS :
Website counter

Copyrights (c) 2009 Summit Electronic Components Co., Ltd. All rights reserved