Thai Language English Language Japanese Language Chine Language เลือกภาษาPCB assemblys

    
     ข่าวสารบริษัท
 
    พุทธวจน  
    งาน Suppliers Meeting 2557  
    ซัมมิท SEC บริจาคสิ่งของให้กับวัดสวนแก้ว
    รถกอล์ฟไฟฟ้า SUMMIT GROUP
    กิจกรรม Quality month
    งานประกาศผลรางวัล MMTh Quality Award'11
    รางวัล Vendor Performance Awards 2012
    งานออกบูทแสดงสินค้า Subcon Thailand
    กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR Activity)
    กิจกรรมเพิ่มผลผลิต (Productivity)
    กิจกรรมประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
    มุมคนทำความดี (Good People Corner)
    Handmade Gift

       Facility shows
    

PCB assemblys


การผลิตและบริการ

    บริษัท SEC เป็นบริษัทที่ดำเนินการทางด้านประกอบอุปกรณ์ลงแผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์
(PCBA), ประกอบแผ่นวงจรลงกล่องสำเร็จรูป โดยทีม
วิศวกรที่มีความชำนาญเฉพาะทางกระบวนการผลิตและด้วยเทคโนโลยี
อันทันสมัยและมีการดูแลรักษาสภาพของเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ ภายใต้การควบคุมกระบวนการผลิตและการให้บริการจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ทำให้บริษัทได้รับการไว้วางใจจากลูกค้า
หลาย ๆ รายซึ่งปัจจุบัน ลูกค้ามีทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น
SHARP , DELTA , KYORITSU , PANASONIC , DAIKIN , SONY
, MACO , FUJITSU ซึ่งเป็นลูกค้าหลักๆ ที่บริษัท SEC ผลิตแผง
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้นอกจากบริษัทจะผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
แล้วนั้นยังทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ด้วยซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่ทำอยู่ในปัจจุบันก็ได้แก่ เสาอากาศวิทยุ , วิทยุติดรถยนต์ ,
หน้าปัดมอเตอร์ไซด์ ส่งให้กับบริษัทยักษ์ใหญในวงการยานยนต์อย่าง
HONDA ,TOYATA , MITSUBISHI เป็นต้น


Experience assembly service

ประสบการณ์การผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

    บริษัทมีประสบการณ์ในการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 25 ปี
ได้รับรางวัลจากลูกค้าต่าง ๆ มากมาย นั่นแสดงถึง ความมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพจากกระบวนการผลิต ทั้งนี้บริษัทยังมีพนักงานและเจ้าหน้าที่
ที่มีความสามารถ, มีประสบการณ์ที่สามารถควบคุมปัญหาและร่วมกันแก้ไข
ปัญหาให้มีความสำเร็จลุล่วง, เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัทคู่แข่งใหม่ๆ เกิดขึ้น
มากมายส่งผลให้บริษัทของเรา จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของบริษัทเพิ่มขึ้น
เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในบริษัท
โดยหันมาส่งเสริมกิจกรรม เพื่อสร้างจิตสำนักให้กับพนักงาน เช่น
กิจกรรมเพิ่มผลผลิต, กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน, กิจกรรมสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ
นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการพัฒนาสังคมไปด้วย เช่น
การบริจาคขาเทียม, การบริจาคสิ่งของต่างๆ, การบริจาคโลหิต, ซึ่งบริษัท
ถือเป็นความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคม
    ซึ่งจะเห็นว่าบริษัทมีศักยภาพที่จะผลิตสินค้าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น
ศักยภาพของเครื่องจักร, บุคลากร, อุปกรณ์เครื่องมือและผู้เชี่ยวชาญ
ในด้านต่างๆ ,การส่งงานตรงตามเวลาและการบริการ สิ่งที่กล่าวมาทั้งหลาย
เหล่านี้ถูกควบคุมด้วยมาตรฐาน และกระบวนการที่ออกแบบไว้อย่างเหมาะสม
และบริษัทจะยังเดินหน้าต่อไป เพื่อก้าวไปสู่ผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ชั้นนำของโลกต่อไปในอนาคต..

QA Main facility

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบอุปกรณ์ในแผนก QA


    บริษัทมีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานของ
ลูกค้าที่ร้องขอให้มีการตรวจสอบ ทั้งการวัดแบบ 2-D และ 3-D ก่อนนำ
อุปกรณ์ไปใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่นำไปใช้นั้น
มีความถูกต้องตรงตามมาตรฐานของลูกค้า นอกจากนั้น ยังมีเครื่องมือสำหรับ
ตรวจสอบการบรรจุส้นค้าโดยใช้เครื่องจักร Vibration tester machine
เพื่อใช้ตรวจสอบความทนทาน และมาตรฐานการบรรจุสินค้าให้ถูกต้อง
และยังมีเครื่องอบสำหรับใช้ในการอบไล่ความชื้น

 

มาตรฐานรับรองคุณภาพการผลิต


    ISO9001 : 2008    ISO14001: 2004       ISO/TS16949 : 2009

 

 

| หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท |กำลังการผลิตและเครื่องจักร |การผลิต |ผลิตภัณฑ์อ้างอิง |คุณภาพ |สมัครงาน |ติดต่อบริษัท |แผนผังเว็บไซด์
|เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต | ความสามารถของเครื่องจักรสารจากกรรมการผู้จัดการ | ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทโครงสร้างบริษัท
| แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตใน SEC | ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบสำเร็จรูป |ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ |กลุ่มลูกค้าของเรา

VISITORS :
Website counter
Copyrights (c) 2009 Summit Electronic Components Co., Ltd. All rights reserved