เลือกภาษา


เกี่ยวกับบริษัท

    

    
บริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด
เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทขึ้น
เป็นบริษัทรับจ้างผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง
สามารถผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตามกระบวนการ
ผลิต ตั้งแต่การติดต่อลูกค้า, การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ
ในการผลิตทำเอกสาร BOM, การทำการทดลอง
ร่วมกับลูกค้า, การควบคุมการผลิต, การผลิตสินค้า,
การประกอบวงจรสำเร็จรูป, การบริหารการจัดการ
การขนส่งสินค้า, การควบคุณภาพก่อนส่งถึงลูกค้า
และการดูแลลูกค้า

SEC Building

Manual Insertion


    โรงงานของเราก่อตั้งบนเนื้อที่ 27,000 ตารางเมตร
ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปรการ เรามีไลน์ำสำหรับผลิต
ในกระบวนการ SMT ทั้งหมด 14 ไลน์การผลิต,กระบวน
การประกอบอุปกรณ์โดยพนักงาน 8 ไลน์การผลิต
กระบวนการ Discrete โดยแบ่งออกเป็น เครื่องจักร
Jumper wire 2 เครื่อง, Axial 6 เครื่อง, Radial
9 เครื่องเรามีพนักงานทั้งหมด 788 คน ซึ่งเป็น
พนักงานที่มีความชำนาญและทักษะการปฏิบัติงาน
ที่ดี รวมถึงเรามีทีมผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถ
บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงแต่มีราคาที่ต่ำ
และจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตรงเวลาตามที่ลูกค้ากำหนด


    ภายในโรงงานของเรามีเครื่องจักรและอุปกรณ์มากมาย รวมถึงเครื่องปริ้นซ์ตะกั่ว (Solder Paste Printing
M/C) เครื่องวางอุปกรณ์อัตโนมัติ (Surface Mount Technology), เครื่องอบกาว, ตะกั่ว (Reflow,Oven),
เครื่องตรวจเช็คแผงวงจร (AOI), เครื่องตรวจสอบความหนาของตะกั่ว (Solder Thickness) , เครื่องวัดและ
ตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ (Quality Assurance Facility), รวมถึงเครื่องมือในการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้วัดใน
ไลน์การผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ (Calibration Test), เครื่องตรวจสอบอุปกรณ์บนแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (ICT), เครื่องตรวจสอบระบบการทำงาน (Function Test) ซึ่งในกระบวนการผลิต SMT
นั้นสามารถรองรับตามลักษณะของไอซี ดังนี้ คือ SO, SOP, SOJ, TSOP, TSSOP และเทคโนโลยี
สำหรับการวางอุปกรณ์ประเภทชิฟ คือ 1005(0402) บริษัทเราเป็นส่วนหนึ่งในการปรับกระบวนการผลิต
เพื่อรองรับมาตรฐาน RoHs ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2003 ตามความต้องการของลูกค้า


    ในระยะยาวเราจะพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีที่สุด
โดยการรักษาคุณภาพในการผลิตและปรับปรุงคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องและมีนโยบายในการที่จะพัฒนาและวิจัย
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาและออกแบบ
สินค้าใหม่ ๆ ในอนาคต สำหรับที่ตั้งของบริษัทห่าง
จากสนามบินเพียง 8 กิโลเมตร สามารถเดินทางจาก
สนามบินเพียง 15 นาที มีการขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว
สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อเข้าเยี่ยมชม
บริษัทได้ SEC ยินดีต้อนรับทุกท่าน

Auto insertion process

| หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท |กำลังการผลิตและเครื่องจักร |การผลิต |ผลิตภัณฑ์อ้างอิง |คุณภาพ |สมัครงาน |ติดต่อบริษัท |แผนผังเว็บไซด์
|เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต | ความสามารถของเครื่องจักรสารจากกรรมการผู้จัดการ | ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทโครงสร้างบริษัท
| แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตใน SEC | ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบสำเร็จรูป |ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ |กลุ่มลูกค้าของเรา
VISITORS :

Copyrights (c) 2009 Summit Electronic Components Co., Ltd. All rights reserved