|  หน้าแรก  |  เกี่ยวกับบริษัท  |  กำลังการผลิตและเครื่องจักร |  การผลิต  |  ผลิตภัณฑ์อ้างอิง  |  คุณภาพ  |  สมัครงาน  |  ติดต่อบริษัท  |  แผนผังเว็ปไซด์ |
Japanese เลือกภาษา         เครื่องจักร
                ในการผลิต
              


  
Discrete process
Discrete Process
ประเภท
จำนวน
ไลน์ผลิต
วางอุปกรณ์
(ล้านช็อต/เดือน)
ระยะห่าง
ขนาดของบอร์ด
ที่เล็กที่สุด
 ขนาดของบอร์ดที่
ใหญ่ที่สุด
JUMPER
2
8.4
5-31 มม.
50*40 มม.
508*381 มม.
AXIAL
6
25
5-26 มม.
50*40 มม.
508*381 มม.
RADIAL
9
14.6
2.5, 5, 7.5 มม.
150*80 มม.
330*250 มม.
 
SMT process
SMT Process
จำนวนไลน์ผลิต 14 ไลน์
ความสามารถในการผลิต 102 ล้านช็อต/เดือน
ขนาดบอร์ดใหญ่ที่เข้าเครื่องได้ 330*250 มม.
ขนาดของอุปกรณ์ที่เครื่องวางได้(เล็กที่สุด) 1005 (0402)
 
Automatic soldering process
Automatic Soldering System
จำนวนไลน์ผลิต 8ไลน์ (Lead free = 6 ไลน์ ,ตะกั่ว = 2 ไลน์)
ประเภท 2 บ่อ
ขนาดของแผ่น ที่เข้าเครื่องได้ (ใหญ่ที่สุด) 230 มม.
เครื่องฉีดฟลั๊ก แยกออกจากเครื่อง Automatic Soldering
มีจำนวน 8 เครื่อง

| หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท |กำลังการผลิตและเครื่่องจักร |การผลิต |ผลิตภัณฑ์อ้างอิง |คุณภาพ |สมัครงาน |ติดต่อบริษัท |แผนผังเว็ปไซด์
|เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต | ความสามารถในการผลิตของเครื่องจักรสารจากประธาณกรรมการ | ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท | โครงสร้างของบริษัท
| แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตใน SEC | ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบสำเร็จรูป | ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ | กลุ่มลูกค้าของเรา |
VISITORS :
Copyrights (c) 2009 Summit Electronic Components Co., Ltd. All rights reserved