skip to Main Content
Call Us: 02 740 5845 , 02 740 5881 , 02 740 5884 , 02 337 1553-67

ผลิตภัณฑ์อ้างอิง

          บริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด หรือ SEC เป็นหนึ่งในบริษัทมาตรฐานระดับโลก ในการดำเนินธุรกิจประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย และได้รับการส่งเสริมจากสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( BOI ) ในการขอรับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีอากร ในส่วนของ การนำเข้า วัตถุดิบในการผลิต สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

          จากประสบการณ์การผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์กว่า  30 ปีทำให้กลุ่มลูกค้าของเรามีหลากหลาย เนื่องจากการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการบริการด้วยความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นผลให้ บริษัทได้รับการยอมรับ จากลูกค้าชั้นนำจนถึงปัจจุบัน เช่น DAIKIN, SHARP, HITACHI, KYORITSU, PANASONIC, MITSUBISHI, SONY, HAIER ฯลฯ

  1. การผลิตประกอบสินค้าประเภทแผงวงจรพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์โดยลูกค้าจัดหาชิ้นส่วนให้ (EMS)
  2. การผลิตประกอบสินค้าประเภทแผงวงจรพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยทาง SEC จัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนอุปกรณ์เองตามแบบและ Spec ของลูกค้า (OEM)
  3. การผลิตประกอบสินค้าประเภทแผงวงจรพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์โดยการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมไปถึงการจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนอุปกรณ์ ให้ภายใต้ความต้องการของลูกค้า (ODM)

          ลูกค้าส่วนใหญ่จะว่าจ้างเราในการผลิตสินค้าประเภทแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ขนาดเล็กๆ ไปจนใหญ่ ยกตัวอย่าง เช่น แผงวงจรแอร์ อินเวอร์เตอร์,แผงวงจร มัลติมิเตอร์, แผงวงจรจูนเนอร์รถยนต์, แผงวงจรรีโมท คอนโทรล แอร์, แผงวงจรวิทยุติดรถยนต์, แผงวงจร โทรศัพท์, แผงวงจรเซ็นเซอร์, แผงวงจรไมโครเวฟ ฯลฯ ซึ่งบริษัทเราได้ให้บริการจัดทำประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงการจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบและ Spec ที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งมีวิศวกรที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการควบคุมกระบวนการผลิต, ออกแบบการผลิตตรงตามความต้องการของลูกค้า

          นอกจากเราจะผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์แล้ว เรายังให้บริการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเสาอากาศ วิทยุรถยนต์,หน้าปัดมอเตอร์ไซด์, ลำโพงรถยนต์ ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/TS 16949 ในกระบวนการผลิตซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยัน ถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพภายใต้การควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 

    
   

Back To Top