skip to Main Content
Call Us: 02 740 5845 , 02 740 5881 , 02 740 5884 , 02 337 1553-67

ประวัติความเป็นมา

               บริษัท SEC เป็นบริษัทคนไทยที่ดำเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านประกอบอุปกรณ์ลงแผ่นวงจรพิมพ์(PCBA) ประกอบแผ่นวงจรลงกล่องสำเร็จรูป  โดยทีมวิศวกรที่มีความชำนาญเฉพาะทางที่มีกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีอันทันสมัยและมีการดูแลรักษาสภาพของเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ภายใต้การควบคุมกระบวนการผลิตและการให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ทำให้บริษัทได้รับการไว้วางใจจากลูกค้า หลายๆ รายซึ่งปัจจุบัน ลูกค้ามีทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น DAIKIN, SHARP, HITACHI, KYORITSU, PANASONIC, MITSUBISHI, SONY, HAIER, FUJITSU ฯลฯ ซึ่งเป็นลูกค้าหลักๆ ที่บริษัท SEC ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้ นอกจากบริษัทจะผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์แล้วนั้น ยังทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ด้วย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทำอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ เสาอากาศวิทยุ, วิทยุติดรถยนต์, หน้าปัดมอเตอร์ไซค์ ส่งให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการยานยนต์อย่าง HONDA , ISUZU, MITSUBISHI เป็นต้น

               ทางบริษัทยังได้เล็งเห็นและมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านธุรกิจ โดยเพิ่มและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์(Design and Development)ด้วยทีมงานวิศกรที่มีประสบการณ์ในการออกแบบทั้งทางด้าน Hardware และ Software เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ท้องตลาดได้เป็นอย่างดี

               บริษัทมีประสบการณ์ในการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์มา  30 ปี ได้รับรางวัลจากลูกค้าต่าง ๆ มากมาย นั่นแสดงถึงความมีประสิทธิภาพและคุณภาพจากกระบวนการผลิต ทั้งนี้บริษัทยังมีพนักงานและเจ้าหน้าที่ ที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ที่สามารถควบคุมปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหาให้มีความสำเร็จ ลุล่วง อย่างรวดเร็ว เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัทคู่แข่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ส่งผลให้บริษัทของเราจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของบริษัทเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในบริษัท โดยหันมาส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงาน เช่น กิจกรรมเพิ่มผลผลิต, กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน, กิจกรรมสิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญในการพัฒนาสังคมไปด้วย เช่น การบริจาคขาเทียม, การบริจาคสิ่งของต่าง ๆ, การบริจาคโลหิต, ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคม ซึ่งจะเห็นว่าบริษัทมีศักยภาพที่จะผลิตสินค้าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นศักยภาพของเครื่องจักร, บุคลากร, อุปกรณ์เครื่องมือและผู้เชี่ยวชาญ ในด้านต่าง ๆ การส่งงานตรงตามเวลาและการบริการ สิ่งที่กล่าวมาทั้งหลายเหล่านี้ถูกควบคุมด้วยมาตรฐานและกระบวนการที่ออกแบบ ไว้อย่างเหมาะสม และบริษัทฯจะยังเดินหน้าต่อไป เพื่อก้าวไปสู่ผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลกต่อไปในอนาคต

………………..  Download Company Profile  ………………

SEC Company Presentation

We come together to build Thai proud for Thai reputation as follow our company values “Thai company with World Class Manufacturing.”

Back To Top