skip to Main Content
Call Us: 02 337 1553-67 , 02 740 5884

ประวัติความเป็นมา

               บริษัท SEC เป็นบริษัทคนไทยที่ดำเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านประกอบอุปกรณ์ลงแผ่นวงจรพิมพ์(PCBA) ประกอบแผ่นวงจรลงกล่องสำเร็จรูป  โดยทีมวิศวกรที่มีความชำนาญเฉพาะทางที่มีกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีอันทันสมัยและมีการดูแลรักษาสภาพของเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ภายใต้การควบคุมกระบวนการผลิตและการให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ทำให้บริษัทได้รับการไว้วางใจจากลูกค้า หลายๆ รายซึ่งปัจจุบัน ลูกค้ามีทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น DAIKIN, SHARP, HITACHI, KYORITSU, PANASONIC, MITSUBISHI, SONY, HAIER, FUJITSU ฯลฯ ซึ่งเป็นลูกค้าหลักๆ ที่บริษัท SEC ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้ นอกจากบริษัทจะผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์แล้วนั้น ยังทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ด้วย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทำอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ เสาอากาศวิทยุ, วิทยุติดรถยนต์, หน้าปัดมอเตอร์ไซค์ ส่งให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการยานยนต์อย่าง HONDA , ISUZU, MITSUBISHI เป็นต้น

               ทางบริษัทยังได้เล็งเห็นและมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านธุรกิจ โดยเพิ่มและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์(Design and Development)ด้วยทีมงานวิศกรที่มีประสบการณ์ในการออกแบบทั้งทางด้าน Hardware และ Software เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ท้องตลาดได้เป็นอย่างดี

               บริษัทมีประสบการณ์ในการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์มา  30 ปี ได้รับรางวัลจากลูกค้าต่าง ๆ มากมาย นั่นแสดงถึงความมีประสิทธิภาพและคุณภาพจากกระบวนการผลิต ทั้งนี้บริษัทยังมีพนักงานและเจ้าหน้าที่ ที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ที่สามารถควบคุมปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหาให้มีความสำเร็จ ลุล่วง อย่างรวดเร็ว เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัทคู่แข่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ส่งผลให้บริษัทของเราจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของบริษัทเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในบริษัท โดยหันมาส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงาน เช่น กิจกรรมเพิ่มผลผลิต, กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน, กิจกรรมสิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญในการพัฒนาสังคมไปด้วย เช่น การบริจาคขาเทียม, การบริจาคสิ่งของต่าง ๆ, การบริจาคโลหิต, ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคม ซึ่งจะเห็นว่าบริษัทมีศักยภาพที่จะผลิตสินค้าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นศักยภาพของเครื่องจักร, บุคลากร, อุปกรณ์เครื่องมือและผู้เชี่ยวชาญ ในด้านต่าง ๆ การส่งงานตรงตามเวลาและการบริการ สิ่งที่กล่าวมาทั้งหลายเหล่านี้ถูกควบคุมด้วยมาตรฐานและกระบวนการที่ออกแบบ ไว้อย่างเหมาะสม และบริษัทฯจะยังเดินหน้าต่อไป เพื่อก้าวไปสู่ผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลกต่อไปในอนาคต

………………..  Download Company Profile  ………………

Back To Top