skip to Main Content
Call Us: 02 740 5845 , 02 740 5881 , 02 740 5884 , 02 337 1553-67

Part Quality Assurance

               บริษัทของเรามีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดขนาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานของลูกค้าที่ร้องขอให้มีการตรวจวัดขนาด ทั้งแบบ 2-D และ 3-D และมี High gauge, Pin gauge, Filler gauge, Vernier caliper, Micrometer ฯลฯ  ก่อนนำอุปกรณ์ไปใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่นำไปใช้นั้น มีขนาดถูกต้องตรงตามมาตรฐานของลูกค้า

COORDINATE MEASURING M/C (CMM)

Model : BH-506 S/N 0178410
Maker : MITUTOYO

  • วัดขนาดชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์แบบ 3 มิติ (กว้าง, ยาว, สูง)

หน่วยวัด : ไมครอน 

TF SERIES MEASURING MICROSCOPE (TMM)

Model : TF-510 S/N 460102
Maker : MITUTOYO

  • วัดขนาดของชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์แบบ 2 มิติ (กว้าง, ยาว)

หน่วยวัด : ไมครอน

Back To Top